Malkas kamīni
Mūrētās ( atvērtās ) kamīnu kurtuves

Tradicionāli vaļējās kamīnu kurtuves tiek veidotas no ugunsizturīgiem ( rūpnieciski vai ar rokām izgatavotiem ) ķieģeļiem. Vēsturiski šādi kamīni tika būvēti Anglijā, Francijā, Spānijā un Itālijā dzīvojamo telpu ( pilis, muižas, e.t.c. ) apsildei, kas , pateicoties samērā maigajam klimatam, veiksmīgi funkcionēja. Šodien, kad nemitīgi kāpj energoresursu cenas, šādas kurtuves, kuru lietderības koeficents ir no 15 līdz 25%, ir neefektīvas, ja mēs vēlamies lietderīgi izmantot malkas sadegšanas procesā radušos siltumu.
Protams, jāatzīst, ka, restaurējot antīkos kamīnus vai veidojot jaunus klasiskos kamīnus, vēloties saglabāt stila tīrību, mūrētās kamīnu kurtuves atdzimst no jauna.
SIA,,AGNI” darbinieki, pateicoties savai pieredzei un augstajai profesionalitātei, piedāvā izbūvēt mūrētos ( atvērtos ) kamīnus tradicionālajā variantā no šamota ķieģeļiem jeb oderētus ar čuguna, bazalta vai vermikulīta plāksnēm pasūtītājam vēlamajos izmēros ( protams, vispirms vadoties pēc vēlamās kuruves izmēru ( platums x augstums ) atbilstību dūmvada kanāla šķērsgriezumam, lai nodrošinātu labu vilkmi ).

Slēgtās kamīnu kurtuves

Slēgtās ( ar termostikla durvīm ) kurtuves tradicionāli izgatavoja un izgatavo vēl jo projām no čuguna lējuma. Savukārt, sākot no pagājušā gadsimta beigām, modernizējot ražošanu un cenšoties piedāvāt klientiem pēc iespējas lielāku modeļu un formu daudzveidību, Eiropas lielākie kamīna kurtuvju ražotāji ir pārgājuši uz kurtuvju ražošanu no metāla, kurtuvju ilgmūžībai oderējot tās ar šamota un tā sakausējumu plāksnēm vai vermikulīta plāksnēm. Kamīna kurtuvju lietderīguma koeficients ir no 75 līdz  85 %, kas ļauj kamīnus izmantot arī kā papildus apkuri dzīvojamās telpās.
Malkas kamīnu kurtuves var iedalīt 2 grupās – 1. ,,lēnās degšanas” kurtuves, kurām ir paredzēta gruzdēšanas funkcija, un kurās var izmantot skaidu briketes;
2. Klasiskās ( pārtrauktās degšanas ) kamīnu kurtuves , kuras paredzētas kurināšanai tikai ar malku.
Tālāk kamīnu kurtuves var iedalīt 2 apakšgrupās – 1. bez t.sauc. ,,giljotīnas”( lifta ) mehānisma, kur kamīna kurtuve paredzēta kurināšanai slēgtā veidā, durtiņas tiek atvērtas tikai, lai papildinātu malku.
2. Kamīna kurtuves ar t.sauc.,,giljotīnas”( lifta ) mehānismu, kur durtiņas tiek vērtas uz augšu – gan lai papildinātu malku, gan lai izbaudītu vaļējā kamīna priekšrocības – atklātu uguni un, ja ir tāda vēlme, uzgrillētu kādu ēdienu.
Visiem malkas kamīniem ir iespēja veidot karstā gaisa izvadus ( vai nu pašplūsmā, vai caur karstā gaisa ventilatoru), lai lietderīgāk izmantotu kurtuves saražoto siltumu, izveidojot papildus pamatapkurei karstā gaisa apkures sistēmu, kura īpaši efektīva ir pavasarī un rudenī, kad daudzi patērētāji, lai ekonomētu līdzekļus, vēl jeb jau negrib izmantot pamatapkuri, bet bez tās ir parāk auksts.